top of page

מדריך טבעות

  1. קחי חוט ולפפי אותו סביב האצבע. ודאי שניתן להעביר בנוחות מעבר למפרק האצבע.

  2. סמני בטוש או בעט את הנקודה בה סיימת להקיף. 

  3. בדקי את האורך של החוט על גבי סרגל, והשווי את היקף האצבע במ"מ על פי הטבלה:

‏‏לכידה.PNG
bottom of page